Bifröst Journal of Social Science, Vol 2 (2008)

The economic impact of public cultural expenditures on creative industries under increasing globalization

Ágúst Einarsson

Abstract


The paper discusses the role of public authorities in the cultural sector. The level of public cultural expenditures is set by the budgets of central and local governments. Priorities in public cultural expenditures are largely determined by politicians. To evaluate politicians’ priority-setting, we look at the percentage of the total expenditures allocated to individual budget items. One conclusion of this paper is that there is a statistically significant correlation between the share of public cultural expenditures and the populations of individual countries. We discuss cultural activities as global public goods and the importance of public authorities. We discuss the definition of “creative industries” and compare an index of countries’ creativity to other important indices. The paper uses the music industry as an example to illustrate the use of management theory models to demonstrate the competitiveness of enterprises and nations within the creative industries.

Í greininni er fjallað um stjórnvöld innan menningargeirans. Opinber útgjöld til menningarmála eru ákveðin í fjárlögum ríkisvaldsins og í fjárhagsáætlunum sveitarfélaga. Það eru að verulegu leyti stjórnmálamenn sem ákveða forgang í opinberum útgjöldum til menningarmála. Til að meta forgangsröðun stjórnmálamanna er skoðuð hlutdeild útgjalda til einstakra málaflokka af heildarútgjöldum. Ein niðurstaða greinarinnar er að það er tölfræðilega marktækt samband milli hlutdeildar af opinberum útgjöldum og íbúafjölda einstakra landa. Fjallað er um menningaratburði sem alþjóðleg almannagæði og um mikilvægi opinberra stjórnvalda. Rætt er um skilgreiningar á skapandi atvinnugreinum og stuðull um sköpun í einstökum löndum er borinn saman við aðra mikilvæga alþjóðlega stuðla. Í greininni er tónlistariðnaðurinn tekinn sem dæmi til að lýsa notkun líkana innan stjórnunarfræða til að sýna samkeppnishæfni fyrirtækja og landa í skapandi atvinnugreinum.

Full Text: PDF

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.