Bifröst Journal of Social Science, Vol 1 (2007)

The retail sector in the Nordic countries: a comparative analysis

Ágúst Einarsson

Abstract


The purpose of the paper is to describe the structure of the retail sector in the five Nordic countries (Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden). The most important economic factors within these countries are discussed, the position of the retail sector in the labour market is described, and we show the contribution of the trade sector to Gross Domestic Product. The consumer patterns of these five countries are to some extent quite different. The growth of the retail sector has varied in the five countries over recent years. The retail trade is an important economic factor in the five countries and large international enterprises control a very large share of many of the sub-sectors of the retail trade. We discuss the intensiveness of the market concentration in the retail sector in individual countries using the Herfindahl-Herschman Index and the Concentration Ratio to demonstrate market concentration. One characteristic of the retail trade in the Nordic countries is that the level of concentration is relatively high as compared with other countries. Furthermore, we discuss the impact of logistics costs on the competitive advantages of enterprises. Logistics costs, which are divided into management costs, inventory costs and transportation costs, are analysed for the Nordic countries and other countries of Europe. The population distribution and urban density are also very different within the Nordic countries. We discuss the impact on retail trade resulting from the proportion of the total population living in the capital area and compare this situation with the situation in other countries in the world.

Tilgangur þessarar greinar er að lýsa skipulagi smásöluverslunar á Norðurlöndum. Það er greint frá mikilvægustu hagrænum þáttum þessara landa, stöðu smásölu á vinnumarkaði og hlutdeild hennar til landsframleiðslu. Neyslu neytenda á Norðurlöndum er lýst og er hún að hluta til mjög mismunandi. Vöxtur smásöluverslunar hefur einnig verið ólíkur síðustu ár. Smásöluverslun er mikilvægur þáttur í hagkerfi þessara landa og stór fjölþjóðleg fyrirtæki ráða yfir mjög stórum hluta af smásöluversluninni. Rætt er um markaðssamþjöppun í smásöluverslun í einstökum löndum og eru Herfindahl-Herschmanstuðull og samþjöppunarstuðull notaðir til að lýsa markaðssamþjöppun. Eitt einkenni smásöluverslunar á Norðurlöndum er að markaðssamþjöppun er tiltölulega mikil í samanburði við önnur lönd. Auk þess er rætt um mikilvægi flutningafræðilegs kostnaðar eða kostnaðar vörustjórnunar fyrir samkeppnishæfi fyrirtækja. Flutningafræðilegur kostnaður, sem skiptist í stjórnunarkostnað, birgðakostnað og flutningskostnað, er lýst í greininni fyrir Norðurlönd og önnur lönd Evrópu. Dreifing íbúa og samþjöppun í þéttbýli er mjög mismunandi á Norðurlöndum og rætt er um áhrif á smásöluverslun miðað við þann fjölda íbúa sem býr á höfuðborgasvæði einstakra landa og er sú staða borin saman við önnur lönd.

Full Text: PDF

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.